Disclaimer & Privacy

DISCLAIMER & PRIVACY

East West Food Company privacy verklaring (versie 1.0)
Internet maakt heel veel mogelijk. Via internet kunt u in contact komen met mensen over de hele wereld, overal diensten en producten bestellen en informatie die naar jouw wensen is samengesteld ontvangen.
Ook East West Food Company biedt verschillende persoonlijke diensten. Voor die diensten hebben we soms informatie van u als East West Food Company gebruiker nodig. De onderstaande regels hebben we voor onszelf opgesteld om u een waarborg te bieden dat wij zorgvuldig met die informatie zullen omgaan. U kunt ons te allen tijden aan deze regels houden.
Als East West Food Company persoonlijke gegevens van u vastlegt wordt u daarover geïnformeerd; u heeft altijd de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet worden vastgelegd; dat kan echter betekenen dat u geen gebruik kan maken van sommige East West Food Company-diensten.
East West Food Company doet haar best correcte gegevens van u te registeren en stelt u voor zover dat technisch mogelijk is, zelf in staat uw gegevens aan te passen.

Als er onjuiste gegevens over u zijn vastgelegd, zal East West Food Company deze verwijderen. U kunt uw schriftelijke verzoek daartoe richten aan East West Food Company.
East West Food Company kan de door u opgegeven gegevens combineren met informatie verkregen op basis van uw gebruik van de East West Food Company diensten om op basis hiervan de inhoud van de East West Food Company diensten op uw wensen aan te passen.
De geregistreerde gegevens zijn niet zonder uw toestemming in te zien door derden en zullen ook niet zonder uw toestemming overgedragen worden aan derden, behalve in het geval dat:

– Het noodzakelijk is voor het goed functioneren van East West Food Company diensten.

– East West Food Company hier wettelijk toe verplicht wordt of indien dit noodzakelijk is om de rechten van gebruikers van de East West Food Company diensten of om de rechten van East West Food Company te beschermen.

East West Food Company kan cookies toepassen om u als gebruiker makkelijker te herkennen en navigatie door de East West Food Company diensten te vereenvoudigen. Indien u hier geen prijs op stelt kunt u het ontvangen van cookies blokkeren in uw browser.

De door u opgegeven informatie kan worden gebruikt om de East West Food Company diensten aan uw wensen aan te passen.De door u opgegeven informatie kan gebruikt worden om commerciële boodschappen specifiek op u te richten. Als u geen prijs stelt op commerciële boodschappen van East West Food Company, zal East West Food Company op uw verzoek [schriftelijk of per email] de toezending daarvan beëindigen.

Adverteerders bij East West Food Company of parnters van East West Food Company kunnen cookies toepassen om de kwaliteit van hun advertentie campagnes te verbeteren. Middels deze cookies is het mogelijk voor hun om bij te houden welke sites waarop ze adverteren door u zijn bezocht. East West Food Company heeft bedongen dat deze gegevens niet aan uw persoonlijke gegevens worden gekoppeld.

Het betreft globaal de volgende gegevens:

Achternaam; initialen; Adres; woonplaats; postcode; land; telefoonnummer.

Aanhef, E-mailadres.

Uw bedrijfs-, of organisatienaam en het soort bedrijf.

Eventueel ook uw beroep of functie.

East West Food Company houdt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.

Meer informatie over cookies:
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die gebruikt worden om een internetgebruiker te herkennen en zodoende gepersonaliseerde informatie of advertenties aan te bieden. Cookies zijn geen programma’s die op het systeem van een gebruiker draaien en bestanden kunnen beschadigen. De cookies zoals East West Food Company en partners van East West Food Company die gebruiken maken het mogelijk te zien welke sites u heeft bezocht. East West Food Company weet alleen van haar eigen sites welke daarvan u heeft bezocht. Adverteerders kunnen alleen van de sites waarop ze adverteren zien welke u daarvan heeft bezocht. Deze gegevens worden onder meer gebruikt om de prestatie van een advertentie na te gaan. Eén voorbeeld hiervan is het aantal keer dat dezelfde uiting aan dezelfde gebruiker getoond wordt. Hiermee wordt voorkomen dat een gebruiker telkens weer met dezelfde reclameboodschap geconfronteerd wordt. Daarnaast kan door middel van cookies gemeten worden hoeveel unieke bezoekers een bepaalde site heeft en bijvoorbeeld hoeveel nieuwe unieke bezoekers daar de volgende maand bij komen. Dit is waardevolle informatie om campagnes goed te kunnen plannen. Wilt u geen cookies accepteren dan heeft u altijd de mogelijkheid om de cookie-functionaliteit van uw browser uit te zetten. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser. In veel gevallen zal dat Netscape of Microsoft zijn. Kijk op http://help.netscape.com/kb/consumer/19970226-2.html voor meer informatie van Netscape over cookies of op http://www.microsoft.com/Windows/ie/security/quiz/summary.htm#COOKIES voor meer informatie van Microsoft over cookies.

Disclaimer

Schade
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. East West Food Company is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Copyright
Alle afbeeldingen en teksten op de website East West Food Company zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door anderen.

Het gebruik van informatie uit deze website betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met de hier genoemde voorwaarden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm, downloding naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur/maker/eigenaar van deze website. Dit volgens de huidige actuele Nederlandse en Internationale auteurs- en copyrightwet(ten).

Het is uitsluitend toegestaan de informatie van deze site voor persoonlijk privé-gebruik te downloden of het (of delen) op enig andere wijze er uit te gebruiken, bijvoorbeeld door studenten.

Naamsvermelding (bronvermelding) van de website en de rechthebbende auteur is altijd verplicht indien u iets van informatie uit deze website gebruikt.

Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan informatie van deze site op enige wijze commercieel te gebruiken. Indien u dit wilt, neem dan contact met ons op voor een regeling.

Ook voor scholen is het niet toegestaan informatie van deze website te gebruiken als lesteksten, als bronnen hiervoor of anderszins. Verwijzing naar de homepage van deze site is altijd toegestaan en zelfs aanbevolen. Wilt u iets als lesinformatie overnemen, neem dan contact met ons op voor een regeling.

Van sommige delen van de informatie op deze site ligt het auteursrecht bij anderen. Van sommige foto’s ligt het copyright bij de betreffende fotograaf.

Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Een link naar deze site is zeer welkom, maar uitsluitend naar de homepagina. Links naar subpagina’s zijn niet toegestaan.

Tot slot, het auteursrecht is het enige recht van een auteur, wij rekenen er op dat u dit respecteert en niet onrechtmatig gebruik maakt van onze informatie.